پروژه‌های در حال ساخت

Emtan Spectra
, گیرنه

پروژه Spectra در منطقه ...

Emtan Reflection
تاتلیسو, فاماگوستا

پروژه ى Reflection در منطقه ى تاتليسو واقع شده است، ك� ...

Emtan Olive Hill
آلسانجاک, گیرنه

پروژه ی“Olive Hill” در منطقه آلسانجاک، غرب گیر� ...