راهنمای خرید


اتباع خارجی چگونه می توانند در جمهوری ترک قبرس شمالی ملک بخرند؟

 

کارت شناسایی یا پاسپورت خریدار تنها مدرک لازم برای خرید ملک است

هر فرد باید درخواست مجوز سکونت در قبرس شمالی را ثبت کند. به صورت کلی، در اولین سفر به قبرس شمالی یک ویزای توریستی سه ماهه به صورت اتوماتیک به فرد داده می شود. اگر کسی بخواهد که بعد از زمان انقضای ویزا در قبرس شمالی بماند، باید یک درخواست مجوز اقامت موقت در اداره ی مهاجرت ثبت کند

در حال حاضر تمامی پروازها به قبرس شمالی باید از طریق ترکیه انجام شود. همچنین می توانید با عبور از مرز قبرس جنوبی به قبرس شمالی بیایید

جهت خرید ملک غیرمنقول، این ملک باید گِرو نبوده یا مانعی برای معامله نداشته باشد

فروشنده باید مالک حقیقی ملک ثبت شده باشد 

 پس از عقد قرارداد، حق تمبر - که طبق قانون جاری ۰.۵ درصد قیمت فروش است - باید ظرف ۲۱ روز پس از عقد قرارداد توسط خریدار به اداره مالیات پرداخت شود. بنابراین، قرارداد از نظر مالی قانونی می شود. ضمناً قرارداد فروش باید ظرف ۳۰ روز پس از امضاء در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. حق مالکیت خریدار زمانی قانونی می شود که قرارداد را در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت کند، به گونه ای که ملک در اختیار یا مالکیت اشخاص ثالث قرار نگیرد 

شما باید برای ثبت ملک خود به شهرداری گیرنه یا شهرداری های مربوطه ( چاتالکوی و آلسانجاک ) درخواست می دهید. برای درخواست، به قرارداد فروش مهر شده، سند ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و مدارک هویتی رسمی ( کارت شناسایی یا پاسپورت ) نیاز دارید. محاسبات مالیات ملک شما بر اساس مساحت ( متر مربع ) خانه ی شما حساب خواهد شد شما برای راه اندازی برق باید مبلغی به KIBTEK پرداخت کنید 

برای اتصال کنتور آب خود، باید به شهرداری گیرنه یا شهرداری های مربوطه ( چاتالکوی و آلسانجاک ) درخواست دهید. برای درخواست به قرارداد فروش مهر شده خود، سند ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و مدارک هویتی رسمی ( کارت شناسایی یا پاسپورت ) نیاز دارید.

مسائل مهمی که باید در نظر گرفته شوند

:مسائل مهمی که باید در نظر گرفته شوند

مواردی از قبیل اینکه آیا محدودیتی مانند, رهن، مالیات و غیره روی ملک غیرمنقول وجود دارد و یا نه یا اینکه آیا اظهارات شخصی یا شرایطی مانع فروش آن می شود باید از اداره ی ثبت اسناد استعلام شود 

توصیه نمیشود با افرادی که قابل اطمینان یا متخصص نیستند و شرکت هایی که در حوزه ی مربوطه ثبت نشده اند کار کنید 

توصیه می شود اول مشخصات فنی و جزئیات پروژه ی مربوط به ملک غیر منقولی که قرار است خریداری شود را کاملاً متوجه شوید، سپس قرارداد را امضا کنید. لازم به ذکر است که بعد از امضای قرارداد, قرارداد برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد

اگر ملک غیرمنقولی که قرار است خریداری شود هنوز در مرحله ی ساخت و ساز است، توصیه می شود که از پیمانکار سوال شود که آیا مجوز پروانه ی ساخت برای پروژه را دارند یا نه

باید به وضوح ذکر شود که مجموع قیمت فروش ملک غیرمنقول مورد خرید شامل چه مقدار است و کلیه درخواست ها و ارقام باید به وضوح در توافق نامه بین طرفین ذکر شود. هر آنچه که به خریدار وعده داده شده است باید در قرارداد گنجانده شود و کلیه هزینه های مربوط به قرارداد باید پرداخت شود و درخواست رسمی ظرف ۳۰ روز به اداره ی ثبت اسناد و املاک ارسال شود

انواع سند مالکیت املاک غیرمنقول که می توانید در جمهوری ترک قبرس شمالی خریداری کنید

  دارایی های مالکیت آزاد قبل از سال ۱۹۷۴.اسناد مالکیت اموال غیرمنقول که از قبل از سال ۱۹۷۴ متعلق به ترک های قبرسی، انگلیسی ها و سایر اتباع بوده است

  قبرسی های ترک تبار که املاک از دست رفته ی خود در قبرس جنوبی را در جمهوری ترک قبرس شمالی ثبت کرده اند و در عوض آن، امتیازاتی به دست آورده اند که میتوانند برای خرید ملک در قبرس شمالی استفاده شود و بر این اساس آنها می توانند املاک باقی مانده از یونانی های قبرس را به عنوان معادل خریداری کنند

  اسناد مالکیت داده شده و/یا واگذار شده توسط دولت جمهوری ترک قبرس شمالی پس از سال ۱۹۷۴ به جانبازان جنگ، خانواده های آنها، افرادی که از سرزمین اصلی ترکیه برای زندگی و کار به جمهوری ترک قبرس شمالی دعوت شده اند. و افرادی که از جنوب به شمال نقل مکان کرده اند اما هیچ ملکی ندارند

واحدهای اندازه گیری مساحت در قبرس شمالی

در اینجا واحدهای اندازه گیری کاربردی در قبرس شمالی نوشته شده 

 ۱ Dönüm = ۴ Evlek = ۱۴.۴۰۰ ay2 = ۱.۳۳۸ متر مربع

 ۱ Evlek = ۳۶۰۰ ay2 = ۳۳۴.۵ متر مربع

 ۱ متر مربع = ۱۰.۷۶ ay2

Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan
Emtan